9/4-Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 9η AΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμήματος ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου.

Εισηγητής:Αρ.πρωτ.Φ.8.1/9546/29-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Αττικής

  1. Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.( αφορά το 2ο Δημοτικό Καλυβίων για το πρόγραμμα ρομποτικής)

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων υλοποίησης 4ου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

 

Categories