23/4-Πρόσκληση για την 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 18.30

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 23η AΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 320,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της Β΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Έκτακτη Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

  1. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής

  1. Λήψη απόφασης περί ανοίγματος λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Σαρωνικού σε πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά της πάγιας προκαταβολής του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης του λογαριασμού.

Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2019.

Εισηγητής: : Δ/ντης ΕΓΝΥΑ

7. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Κουβαρά».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

9. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

10. Λήψη απόφασης διοργάνωσης τελετής Αποκαλυπτηρίων Μνημείου Φωκαέων Μικρασιατών στην Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Π. Φώκαιας

11. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 6882/16-4-2019 αίτησης Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Π. Φώκαιας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ Παλαιάς Φώκαιας

12. Λήψη απόφασης επί αρ. πρωτ. 4669/19-3-2019 της Κ. Ε. περί διαγραφής οφειλής στο υδρόμετρο Σ87281 και με αρ. παροχής 1015003900.

Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Κουβαρά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories