Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/4/19. video

Σύντομη η σημερινή 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 24/4/19 με δύο μόνο θέματα άμεσης λειτουργικής σημασίας για τον Δήμο (καύσιμα) και με την απαιτούμενη απαρτία.

Το επόμενο ραντεβού για συνεδρίαση του Σώματος, μετά το Πάσχα.

1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης
πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για
τον μήνα Μαΐου του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης,
και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης
πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για
τον μήνα Ιουνίου του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης,
και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

Categories