O Μ. Χαρίτος με ΔΤ απαντά για πρόστιμα ΑΔΜΚΕΣ και Παραλιακό Μέτωπο.

Με Δελτίο Τύπου και υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Σαρωνικού και πρώην Προέδρου της Μονομετοχικής Εταιρείας (ΑΔΜΚΕΣ), ο Μανόλης Χαρίτος παραθέτει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας από τη στιγμή που την παρέλαβε (Οκτ 14) από την τότε απερχόμενη Διοίκηση Φιλίππου μέχρι και την τελευταία χρονιά της δικής του Προεδρίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

1. Τον Οκτώβριο του 2014 παρέλαβα την ΑΔΜΚΕΣ με ζημία 35.179,76 € και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 309.148,32 €. (ΠΗΓΗ : Φορολογική δήλωση της ΑΔΜΚΕΣ.)

2. Το 2015, την πρώτη χρονιά της προεδρίας μου, το κέρδος της εταιρείας ήταν 39.169,93 € (ΠΗΓΗ : Φορολογική δήλωση της ΑΔΜΚΕΣ) και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 319.116,57 €. (ΠΗΓΗ : Ισολογισμός της ΑΔΜΚΕΣ)

3. Το 2016,τη δεύτερη και τελευταία χρονιά της προεδρίας μου, το κέρδος της εταιρείας ήταν 142.096,08 € (ΠΗΓΗ Φορολογική δήλωση της ΑΔΜΚΕΣ) και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 260.020,96 €. (ΠΗΓΗ : Ισολογισμός της ΑΔΜΚΕΣ)

4. Καταβάλαμε προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας ωστόσο τα χρέη του Δήμου επί Δημαρχίας του κ Φιλίππου προς την ΑΚΔΕΚ που μετασχηματίστηκε σε ΑΔΜΚΕΣ ύψους 376.696,02 € (ΠΗΓΗ: Ισολογισμός της ΑΔΜΚΕΣ του 2014) μεταφέρονταν από χρονιά σε χρονιά και δεν ήταν δυνατόν να πληρωθούν γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες . (ΠΗΓΗ: Δελτίο τύπου Δήμου Σαρωνικού 12 Μαρτίου 2019)

5. Επί Δημαρχίας κ Φιλίππου η ΑΚΔΕΚ εισέπραξε τέλη παρεπιδημούντων 144.761,95 € τα οποία ποτέ δεν απέδωσε στον Δήμο ως όφειλε. Σε αυτό το ποσό προστίθενται 49.302,79 € από έξοδα για αναίρεση υποχρεώσεων – διαγραφή τιμολογίων και το σύνολο γίνεται 194.064,74 €. (ΠΗΓΗ: Ισολογισμός της εταιρείας το 2016)

6. Εξαιτίας της λογιστικής παραγραφής των τιμολογίων των 194.064,74 € που χρωστούσε η ΑΚΔΕΚ στο Δήμο προέκυψε το 2016 για την ΑΔΜΚΕΣ φόρος 86.309,00 € γιατί αυτή η παραγραφή θεωρείται φορολογητέο εισόδημα. (ΠΗΓΗ: Ισολογισμός της εταιρείας το 2016)

7. Όμως στο τέλος του 2017 και το 2018 ήρθαν από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ομού τα ίδια πρόστιμα στους εκμισθωτές, στο Δήμο και στην ΑΔΜΚΕΣ που αφορούσαν παρελθόντα έτη (κυρίως 2011, 2012, 2015) συνολικού ύψους 337.761 €. Αυτό το γεγονός οδήγησε τους εκμισθωτές να μην πληρώνουν (χρωστούν έως φέτος τον Απρίλιο 271 χιλ. € περίπου). Πρόστιμα, δυσκολία αποπληρωμής των εκμισθωτών και αγωγές των εκμισθωτών κατά της εταιρείας οδήγησαν στην σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση την εταιρεία. Πρέπει με συναίνεση και διαύγεια όλοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την εταιρεία να ορθοποδήσει και να συνεχίσει την διαδρομή της γιατί αποτελεί απαραίτητο εργαλείο του Δήμου.

8. Δυστυχώς όμως ο κ Φιλίππου αντί να βοηθήσει λέει τουλάχιστον ανακρίβειες, υποστηρίζοντας ότι (20/04/2019) «αυτή τη στιγμή η ΑΔΜΚΕΣ έχει χρεωθεί με πρόστιμα πάνω από 1.500.000 € με πρόεδρο το Μανόλη το Χαρίτο». Η αλήθεια είναι ότι από πέντε εκμισθωτές έχουν κατατεθεί πέντε αγωγές με ελάχιστες πιθανότητες θετικής έκβασης για αυτούς κατά της εταιρείας και του Δήμου, που η πρώτη ύψους 150.000 € αφορά τα έτη 2015 έως 2017 και οι τέσσερις αφορούν τα έτη 2013 έως 2018 και είναι ύψους 1.167.376,37 €. Επισημαίνω μετ επιτάσεως ότι ήμουν πρόεδρος στην εταιρεία από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2017 και έχω ευθύνη για την οικονομική της διαχείριση τα έτη 2015 και το 2016. Εύχομαι και ελπίζω να διορθώσει τις ανακρίβειες του αυτές. Άλλωστε ο κ Φιλίππου ήταν Δήμαρχος το 2013 και μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2014. (ΠΗΓΗ: Αρ. Πρωτ. Για την πρώτη αγωγή 957 στις 27/11/2018 και για τις τέσσερις Αρ. Πρωτ. 21-24 στις 22/01/2019)

9. Πρόταση για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Να διακανονίσουμε με συναίνεση το χρέος των εκμισθωτών (271 χιλ. €) ώστε να μπορέσει η εταιρεία να ρυθμίσει με τις 120 δόσεις τις φορολογικές της υποχρεώσεις που ανέρχονται σε 86.309 € (Φόροι εξαιτίας της ΑΚΔΕΚ) και έτσι να μπορέσει να λειτουργήσει. Για να γίνει αυτό προϋποθέτει νομική και λογιστική στελέχωση της εταιρείας καθώς και συναίνεση και επαυξημένη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η διαυγής λειτουργία της. Ελπίζουμε οι δημότες να μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ώστε να κάνουμε πράξη την πρόταση για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

10. Ωστόσο το μεγάλο θέμα με τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού είναι το εξής:
Η ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου Grand Resort στο Λαγονήσι εξαιτίας της αδιέξοδης πολιτικής και των ενεργειών που έγιναν επί Δημαρχίας κ Φιλίππου για «ελεύθερες» παραλίες, υποστήριξε ότι δεν της αποδόθηκε όλη η παραλία που είχε νοικιάσει και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την επένδυση της, με αποτέλεσμα να κερδίσει υπέρογκες αποζημιώσεις 10.034.871 € (Αρ.Διαιτητικής. Αποφ. 52/2010).

11. Το ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί από το Δήμο Σαρωνικού τα 10.034.871 € με το επιχείρημα ότι ο Δήμαρχος Φιλίππου εμπόδιζε την ολοκλήρωση της επένδυσης άρα ο Δήμος πρέπει να πληρώσει (Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου 898/13). Ο Δήμος Σαρωνικού αντιστέκεται με την νομική του υπηρεσία, όμως φαίνεται από την ισχύ των νομικών επιχειρημάτων του αντίδικου ότι τα 10.034.871 € θα καταλογιστούν στον Δήμο.

12. Για την ίδια υπόθεση φαίνεται ότι ακολουθούν άλλα 80.000.000 € (Εφημερίδα παραπολιτικά 16/02/2019).

Πώς ο δήμος Σαρωνικού θα αντιμετωπίσει αυτά τα τεράστια επερχόμενα πρόστιμα που δημιούργησε η Δημαρχία του κ Φιλίππου ;

Ανάβυσσος, Απρίλιος 2019
Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Χαρίτος Μανόλης

Categories