Συμπεράσματα της θεματικής για τα Ιστορικά Μνημεία από την 3η Ευρωμεσογειακή Συνάντηση για την Οικονομία των Εργαζομένων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΣΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Η διαχείριση των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων από την ίδια την κοινωνία σαν κοινά αγαθά

Στη συζήτηση έγινε πλούσια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση των μνημείων της ιστορίας και του πολιτισμού. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ακόμη και τα μνημεία, στον καπιταλισμό αντιμετωπίζονται σαν εμπορεύματα και σε πολλές περιοχές που υπάρχουν μνημεία, παραχωρούνται σε επιχειρήσεις για εμπορικές, τουριστικές, εξορυκτικές και άλλες “επενδυτικές” δραστηριότητες με κίνδυνο, απαξίωσης καταστροφής ακόμη και εξαφάνισης των μνημείων. Δυστυχώς για την εκποίηση των ιστορικών μνημείων σοβαρή ευθύνη έχουν οι κεντρικές και τοπικές εξουσίες, οι οποίες παραχωρούν ή συμβάλλουν στην παραχώρηση των μνημείων σε επιχειρήσεις στο όνομα της “ανάπτυξης”

Οι λαοί όμως, που γνωρίζουμε ότι τα μνημεία που δημιούργησαν οι πρόγονοί μας είναι κοινή κληρονομιά όλων μας, όχι μόνο θα αγωνισθούμε εναντίον της παραχώρησής τους σε ιδιώτες, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα προστατεύσουμε και να τα διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι.

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση με βάση τις εμπειρίες μας από τις χώρες μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς η πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τη σημασία των ιστορικών μνημείων, ακόμη και αυτών που βρίσκονται στις γειτονιές ή στους δήμους που κατοικούν, ενώ ταυτόχρονα πιστεύουν ότι το κράτος φροντίζει για την προστασία, τη συντήρηση και τη σωστή διαχείρισή τους.

Για το λόγο αυτό συμφωνήσαμε

α) Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών μέσα από συλλογικότητες ή κινήματα που συμμετέχουμε

β) Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αγώνων εναντίον της εκποίησης των μνημείων της ιστορίας και του πολιτισμού

γ) Να οργανώσουμε δράσεις διαχείρισης των μνημείων από τους ίδιους τους πολίτες και

δ) Να αναλάβουμε πρωτοβουλία για συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινημάτων και συλλογικοτήτων που ασχολούνται με τα ιστορικά μνημεία

Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε μάλιστα να ερευνηθούν οι δυνατότητες να γίνει σε μια πόλη, έπεσε η ιδέα για τη Νάπολη ή την κωμόπολη Taxi της Ιταλίας, η διοργάνωση μιας πρώτης συνάντησης

Μιλάνο-Rimaflow-14/4/2019

 

 

Categories