Δ.Τ Δήμου Σαρωνικού-Η τοποθέτηση νέων καντινών στην παραλία των Αλυκών γίνεται με ευθύνη της ΕΤ.Α.Δ.

Τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Αλυκών Αναβύσσου βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση πέντε νέων καντινών κατά μήκος της παραλίας, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί κι εκμισθωθεί μετά από απόφαση της ΕΤ.Α.Δ..

Ο Δήμος Σαρωνικού είναι κάθετα αντίθετος με την απόφαση αυτή για τρεις λόγους.

Πρώτον, έχουμε την άποψη ότι η διαχείριση της παραλίας πρέπει να ανήκει στο Δήμο, κι όχι στην ΕΤ.Α.Δ.. Κι αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που είχαμε προσφύγει στη Δικαιοσύνη στο πρόσφατο παρελθόν, για να ακυρώσουμε την απόφαση της ΕΤ.Α.Δ. να προχωρήσει στην εκμετάλλευση της, μέσω παραχώρησης του χώρου της παραλίας.

Δεύτερον, θεωρούμε ότι η τοποθέτηση κι εκμετάλλευση πέντε καντινών στη συγκεκριμένη παραλία, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων του Δήμου μας σε αυτήν, αφού θα δεσμευτεί το σύνολο σχεδόν της παραλίας για εκμετάλλευση από όσους αναλάβουν τη διαχείριση των καντινών.

Τρίτον, ο Δήμος Σαρωνικού προωθεί ένα άλλο σχέδιο αξιοποίησης της παραλίας, σύμφωνα με ολοκληρωμένη μελέτη που έχουμε στη διάθεσή μας και έχουμε ήδη καταθέσει . Το σχέδιο αυτό προβλέπει ανάπλαση της παραλίας, με τοποθέτηση νέου φωτισμού, δημιουργία διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου, ήπιες εκμεταλλεύσεις και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε όλο το μήκος της παραλίας.

Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση πέντε καντινών με ευθύνη της ΕΤ.Α.Δ. μας βρίσκει αντίθετους.

Αποτελεί αρνητική εξέλιξη, που υποβαθμίζει την εικόνα της παραλίας των Αλυκών και στερεί το δικαίωμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι μια λανθασμένη απόφαση την οποία θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σαρωνικού

 

Categories