Κυριάκος Τοψόγλου. Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”. Συνέντευξη-video

Κυριάκος Τοψόγλου Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικούμε το ψηφοδέλτιο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Συνέντευξη στον Paraktios.gr

Categories