Ελισάβετ (Λίζα) Σάχνικα. Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού. “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”. Συνέντευξη -video

Ελισάβετ (Λιζα) Σάχνικα. Υποψ. Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού με το ψηφοδέλτιο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Συνέντευξη στον Paraktios.gr 12/5/19

Categories