ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. (σε 18 από 47 τμήματα). ΦΙΛΙΠΠΟΥ 45,28% -ΣΩΦΡΟΝΗΣ 40,61% – ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 11,32% -ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 2,79%

Categories