ΔΚ Καλυβίων, 58,4% Φιλίππου – 30,43% Σωφρονης (ενσωμάτωση 41,18% των τμημάτων)

Categories