Στο 57.5% των τμημάτων: Φιλίππου 43,73% -Σωφρόνης 40,95%

Categories