Τοπικά Συμβούλια. Επιβεβαιώνουμε την πληροφορία πως ακόμα δεν έχουν εισαχθεί στο σύστημα του ΥΠΕΣ

Τοπικά Συμβούλια. Επιβεβαιώνουμε την πληροφορία πως ακόμα δεν έχουν εισαχθεί στο σύστημα του ΥΠΕΣ, αποτελέσματα τοπικων συμβουλιων.

Επικοινωνήσαμε με Μ. Τσαλικίδη στην Π.Φώκαια, ο οποίος μας είπε πως τώρα γίνεται καταμέτρηση των ψηφοδελτιων του ΤΟΠΙΚΟΥ

Categories