Σαρωνικός στα 43 από τα 47 τμήματα: Φιλίππου 44,4%-Σωφρόνης 39,7%-Τσιγαρίδας 12,7%, Γαλανοπούλου 3% και ουδεμία πληροφόρηση για τα τοπικά από ΥΠΕΣ

Categories