Σε 31 από 47 τμήματα. Φιλίππου 44,66% – Σωφρόνης 40,09% -Τσιγαρίδας 12,3%- Γαλανοπούλου 2,95%

Categories