Στο 68% των τμημάτων (32/47). Φιλίππου 44,15%-Σωφρόνης 40,48%,Τσιγαρίδας 12,43%-Γαλανοπούλου 2,94%

Categories