Σταυροδοσία υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων Σαρωνικού

Σας παραθέτουμε  το πρακτικό που έχει συνταχτεί από τους υπεύθυνους Δικαστικούς αντιπροσώπους και παραδόθηκε στο Δήμο Σαρωνικού Δήμο Σαρωνικού, αναφορικά με την σταυροδοσία των υποψήφιων συμβούλων στις Δημοτικές Κοινότητες.
Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι αυτά δεν αποτελούν τα επίσημα αποτελέσματα και ισχύει ότι έχουμε γράψει σε προηγούμενες αναρτήσεις, ότι δηλ μόνο το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι το αρμόδιο για την έκδοση των οριστικων αποτελεσμάτων, κάτι που αναμένεται να γίνει σε  επόμενες ημέρες

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

 

Categories