Περιφερειακές εκλογές Σαρωνικός ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4704 (Καλυβίων) ΠΑΤΟΥΛΗΣ 173 -ΔΟΥΡΟΥ 75

Το πρώτο ανεπίσημο αποτέλεσμα από το 4704 Τμήμα Καλυβίων, για τις περιφερειακές εκλογές που δίνει ίσως και ένα στίγμα καθώς φυσικά είναι αποτέλεσμα  από μόνο ένα από τα 47 εκλογικά τμήματα. Περιμένουμε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα για τις Δημοτικές εκλογές και μετά θα περιμένουμε και μεις την ροή αποτελεσμάτων από το ΥΠΕΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ 173

ΔΟΥΡΟΥ 75

Categories