Αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς έως τις 28 Ιουνίου

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους δημόσιους και ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και για δομές παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ).

Από το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, και έως τις 28 Ιουνίου 2019, οι ενδιαφερόμενοι-ες για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2019-2020, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, όλες οι αιτήσεις των οποίων γίνονται δεκτές. Μέχρι τις 28 Ιουνίου η αιτούσα /ο αιτών θα πρέπει να αποστείλει στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2019 – 2020 ανέρχεται σε 270 εκατομμύρια ευρώ ( 234 εκατομμύρια πέρυσι) -συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με 60 εκ. ευρώ και από εθνικούς πόρους με 210 εκ. ευρώ. Φέτος η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε μια φάση (μια οριστική κατανομή) ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν εξ αρχής αν δικαιούνται κουπόνι (voucher) – το 2018 είχαν δοθεί 141.000 voucher σε δύο φάσεις (μια το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο). Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου 2019.

documentonews.gr

Categories