20/6/19. Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 20η IOYNIΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 82.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 44.299,79 € από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 53.647,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της 4ης και της 6ης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων έτους 2019 ( πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση).

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Αλλαγή κατανομής χρηματοδότησης αχρησιμοποίητου υπολοίπου σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 130/2016 & 107/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου από τη χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Τροποποίηση (2η) Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

 1. Έγκριση γενομένων δαπανών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

 1. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής : Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση –Πράξη Εφαρμογής β΄ κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού».

Εισηγητής : Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της περιοχής «ΠΑΡΑΛΙΑ» του Δήμου Καλυβίων Θορικού»

Εισηγητής : Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 1. Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Εισηγητής:αρ.πρωτ.268243/10-6-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής

 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου ως προέδρου με τον αναπληρωτή του για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 8876/20-5-2019 αίτησης του Κ.Ν περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε διότι έχουν ήδη εξοφληθεί είτε διότι έχουν βεβαιωθεί εκ παραδρομής.

Εισηγητής :Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories