ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Πολιτών που επιδόθηκε κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου (20/6/19)

Την πιο κάτω επιστολή-διαμαρτυρία που υπογράφεται από 13 Δημότες, κατέθεσε εκπρόσωπός τους κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου της 20/6/19

Προς:
Δήμαρχο Δήμου Σαρωνικού κ. Γεώργιο Σωφρόνη
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σαρωνικού
20/06/2019
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Όπως οφείλετε να γνωρίζετε, σύμφωνα με την παράγραφο 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) ο Δήμος οφείλει
I. να μεριμνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους

II. να προβαίνει ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ σε καθαρισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Επιπλέον, σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό.
Σε ενημερώσεις / απολογισμούς για το θέμα του καθαρισμού των άχτιστων οικοπέδων που κατά καιρούς έχετε κάνει σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρετε ως ενέργειες σας
• την αποστολή μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης ενημερωτικών επιστολών που υπενθυμίζουν την υποχρέωση καθαρισμού των άχτιστων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων (2016 και 2018)

• τη διαβίβαση λίστας με ακαθάριστα οικόπεδα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου αυτή ως – κατ ́ εσάς – αρμόδια να επιβάλλει πρόστιμα. (2016)
Είναι αντιληπτό εξαρχής, ότι οι παραπάνω ενέργειές σας δεν μπορεί να έχουν κανένα αποτέλεσμα αφού όσον αφορά την μεν πρώτη τα άχτιστα παραμελημένα οικόπεδα δεν έχουν μετρητή ύδρευσης ενώ από την δεύτερη κανείς δεν μπορεί να αναμένει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως καταφανώς εσφαλμένη• ανεξαρτήτως τι λίστες διαβιβάζετε και σε ποιόν, η ευθύνη σύμφωνα με το Νόμο είναι του Δήμου.
Για τους λόγους αυτούς ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ για το γεγονός πως ο Δήμος δεν προβαίνει στις ενέργειες που επιβάλλονται από τον Νόμο και σκοπό έχουν μεταξύ άλλων την προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών και

ΕΙΣΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
και ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.

Οι δημότες που διαμαρτύρονται

Categories