28/6-15η Συνεδρίαση του Δ.Σ Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 28η IOYNΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατανομή ποσού 143,80 € από χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Π.Δ.Ε. (μέσω του Τ.Ε.Β.Α.) για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες, και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής» που υλοποιεί ο Δήμος Σαρωνικού (2η κατανομή μέρους 1ης δόσης επιχορήγησης) (Αποδοχή με την απόφαση Δ.Σ. 276/18).

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Επικύρωση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου περί «Ψήφισης πιστώσεων για «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού» για τον μήνα Ιουλίου του 2019 και απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού»

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

  1. Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Λήψη απόφασης επί αρ. πρωτ. 4669/19-3-2019 της Κ. Ε. περί διαγραφής οφειλής στο υδρόμετρο Σ87281 και με αρ. παροχής 1015003900.

Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Κουβαρά

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories