Δ.Τ ΡΙ.ΚΙ.Π-Ποιότητα υδάτων των ακτών κολύμβησης στο Δήμο ΒΒΒ–Οι επίσημες μετρήσεις Μαΐου & τα αποτελέσματα|Έκθεση Ε.Ε. 2018 ποιότητας υδάτων

Το σοβαρό θέμα της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, απασχολεί και φέτος την ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά δημοσιοποιεί τις επίσημες μετρήσεις, που δείχνουν το επίπεδο της ποιότητας και της καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και όλης της περιφέρειας Αττικής.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. ανέλαβε την πρωτοβουλία για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για το ευαίσθητο αυτό θέμα και δημοσιοποιεί τα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και από πολλές περιοχές ζητήθηκε η ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων για όλη την περιφέρεια Αττικής.

Έτσι αναρτώνται πλέον όλες οι επίσημες μετρήσεις για όλες τις ακτές κολύμβησης της Αττικής.

Ο Δήμος Β.Β.Β. ενημερώνεται υπερεσιακά για τις μετρήσεις αυτές, αλλά παρά τις διαχρονικές

οχλήσεις μας για δημοσιοποίησή τους ( με συχνές δημόσιες τοποθετήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και στο τελευταίο στην 12η 2019 συνεδρίαση, αλλά και με κατάθεση έγγραφων προτάσεων στα πλαίσια των ετήσιων τεχνικών προγραμμάτων & των στρατηγικών στόχων του πενταετούς σχεδιασμού 2014-2019), δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με την ενημέρωση των πολιτών. Ο Δημοτική αρχή προφανώς δεν έχει σε προτεραιότητα τέτοιου είδους θέματα, για την ενημέρωση των πολιτών και την προβολή των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου.

Καλούμε ακόμη μία φορά τη διοίκηση του Δήμου να συμμετέχει στην ενημέρωση των πολιτών και την προβολή των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου.

Όλα αυτά τα στοιχεία ήδη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. τακτικά κάθε μήνα, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα, στην παρακάτω παραπομπή :

(http://rikipvvv.blogspot.gr/ΥΔΑΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ).

 

 

 

 

ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Categories