Δ.Τ-Παρέμβαση Πέτρου Φιλίππου στη συνεδρίαση της Monitoring Committee

Σύντομη παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου.Από τον Πρόεδρο κατατέθηκε επιστολή της Ένωσης των Τουρκοκυπριακών Δήμων προκειμένου οι δήμοι των κατεχομένων περιοχών της Κύπρου να ενταχθούν και να αναγνωρισθούν από το Κογκρέσσο Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην πρόταση αντιτάχθηκε ο εκπρόσωπος της Κυπριακής πλευράς Δήμαρχος Λάρνακας ,Ζήρας Ανδρέας.Με την παρέμβασή του εκπροσωπώντας την Ελληνική πλευρά ο Πέτρος Φιλίππου, συντάχθηκε με την Κυπριακή πλευρά τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν οι Δήμοι της Τουρκοκυπριακής πλευράς την στιγμή που ακόμη υπάρχουν δυνάμεις κατοχής στην Κύπρο και αναγνωρισμένη διεθνώς είναι η Δημοκρατία της Κύπρου,ενώ δεν υπάρχει αναγνωρισμένο τουρκοκυπριακό κράτος!Με ανάλογες τοποθετήσεις και άλλων εκπροσώπων η πρόταση αποσύρθηκε.

Πέτρος Φιλίππου – Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Categories