Δήμος Σαρωνικού. Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων. Λήξη προθεσμίας υποβολής στις 16/7

Ανακοίνωση της υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Δείτε λεπτομέρειες στο site του δήμου Σαρωνικού ΕΔΩ

Categories