23/7-19η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού στις 18:00

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα   γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 23η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες σύμφωνα με το Ν. 3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης: «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό

κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων»

Εισηγητής :Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 12188/16-7-2019 αίτησης του Κ.Δ. περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories