Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, η δεύτερη χωρίς απαρτία επαναλαμβάνεται αύριο, τελευταία της θητείας

Επανάληψη του γνωστού σκηνικού που βλέπουμε τον τελευταίο διάστημα, απόψε 7/8/19, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο εξ αναβολής -λόγω μη απαρτίας-συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού.

Στην πρώτη συνεδρίαση με την μειωμένη απαρτία που προβλέπει ο νόμος -καθώς ήταν η τρίτη επανάληψη, ψηφίστηκαν τα θέματα με 10 παρόντες από τους 27 δημοτικούς συμβούλους.

Η Δεύτερη συνεδρίαση αφορούσε δεύτερη επανάληψη προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας. Αυτή η συνεδρίαση θα επαναληφθεί αύριο 8/8/19 και θα είναι η τελευταία συνεδρίαση της  Δημοτικής Αρχής Σωφρόνη.

Μετά τη λήξη της δεύτερης συνεδρίασης (προτελευταία της θητείας του) ο Δήμαρχος Σαρωνικού αποχαιρέτισε και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του καθώς επίσης καυτηρίασε τη στάση των Συμβούλων (Ανεξάρτητων και Μειοψηφίας) που συστηματικά τον τελευταίο καιρό δεν προσέρχονται στις Συνεδριάσεις.

Σχετικές δηλώσεις έκανε και η απερχόμενη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Κόλλια.

Καθώς ο Paraktios βιντεοσκόπησε αυτή την συνεδρίαση, θα ήταν παράλειψη από μέρους μου, να μην σημειώσω και την απουσία Συμβούλων της Συμπολίτευσης και μάλιστα πρώην και νυν Αντιδημάρχων , που και αυτοί λάμπουν δια της απουσίας τους  τον τελευταίο καιρό, όπως όμως και τη συμβολή της Σοφίας Μιχαηλίδου στη διαμόρφωση απαρτίας, έστω και αυτής των 10 συμβούλων.

(Οι Δηλώσεις Δημάρχου και Μ Κόλλια θα αναρτηθούν σε ιδιαίτερη δημοσίευση αργά απόψε το βράδυ)

Τα θέματα που ψηφίστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύµβασης « Προµήθεια τροφίµων ( νωπά
πουλερικά)» της πράξης ««Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής
συνδροµής , διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 Κ.Σ.
Ανατολικής Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως 31/12/2019.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύµβασης « Προµήθεια τροφίµων (νωπά κρέατα)»
της πράξης ««Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής ,
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής
Αττικής» (Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως
31/12/2019.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σύµβασης « Προµήθεια ειδών τροφίµων( βρεφικές
τροφές τυροκοµικά, είδη παντοπωλείου οπωρολαχανικά)» της πράξης
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής , διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής»
(Κωδικός ΟΠΣ 5000181) προς το άρθρο 2 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – έως
31/12/2019.
Εισηγητής: Αρµόδιος Αντιδήµαρχος
4. Ορισµός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συµβάσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα οριζόµενα στις σχετικές
προκηρύξεις και συµβάσεις.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών
5. Ορισµός ειδικής ενιαίας επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συµβάσεων
για παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 216 και 221 του Ν.4412/2016 και τα
οριζόµενα στις σχετικές προκηρύξεις και συµβάσεις.
Εισηγητής: Τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών

Τα θέματα της δεύτερης συνεδρίασης που θα επαναληφθεί αύριο 8/8/19 εφόσον εξασφαλιστεί η παρουσία 9 μελών (του 1/3) του Συμβουλίου και αφορούν σε χρηματοδότηση για την προετοιμασία των νηπιαγωγείων

Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

από την σημερινή συνεδρίαση (7/8/19)

 

 

Categories