Γιατί πάσχει δομικά η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο μας και θα συνεχίζεται η ύπαρξη των τοπικών χωματερών.

“Διαχείριση των αποβλήτων”. του Ντίνου Χασάπη

Η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και απόρριψη αποβλήτων που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η πιο βασική διαχείριση αποβλήτων αφορά τη συλλογή και διάθεση.
Η διαχείριση στους Δήμους με αποτελέσματα (όχι μόνο σε αποτελεσματική αποκομιδή) εφαρμόζεται από τεχνικούς με βασική εκπαίδευση στην μηχανική περιβάλλοντος, χημική μηχανική και φυσική εφαρμογών με εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη διαχείριση αποβλήτων.
Στο Δήμο μας, διαχρονικά, η διαχείριση ανατίθεται σε αιρετούς, εστιάτορες, μηχανικούς αυτοκινήτων, αγρότες κ.α. επιτυχημένους, ίσως, επαγγελματικά, αλλά χωρίς την δυνατότητα γνώσεως του αντικειμένου.
Έτσι δεν γίνονται τα αυτονόητα, τα αποτελέσματα είναι ορατά και γίνονται όλο και χειρότερα.(βλ φωτο)

Πρόσφατα σε μία συνάντηση παρουσία του τ. Δημάρχου και πολλών νυν αιρετών δήλωσα ότι το πρόβλημα των μικρών και μεγάλων χωματερών είναι οι αιρετοί των τελευταίων 15 χρόνων και η δομή των υπηρεσιών που έχουν φτιάξει και συντηρούν.

Μερικά παραδείγματα.
1. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Με την ανάρτηση στην Διαύγεια (ΑΔΑ: 4Α8ΙΩ1Ξ-44Γ) 27/09/2011 (Δήμαρχος Π.Φίλιππου, Αναπλ. Δήμαρχος Μαν. Τσαλικίδης, Αν/δήμαρχος Γ. Σωφρόνης), τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Σαρωνικού. Διαπιστώνεται ότι σειρά άρθρων με αποφασιστική σημασία ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Άρθρα από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Σαρωνικού:

4.1. Η οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων οικιακού τύπου, (μη ογκωδών),Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού και αποκομιδής των απορριμμάτων γίνεται από τον Δήμο, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει το Τμήμα Καθαριότητας και οι κατά τόπο υπηρεσίες του.
(Σημ. εάν υπάρχει ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ)
Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους. (Σημ. συχνός σημαίνει μία φορά, τουλάχιστον/μήνα)

4.2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» αστικών απορριμμάτων,(παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα, προϊόντα κηπουρικών εργασιών, κ.τ.λ.), πραγματοποιείται εντόςδέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο του κ.τ.λ.), όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του “Δημοτικού Συμβουλίου.

7.2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου ή τοποθέτησης της πρόσοψης του κτιρίου εσωτερικά της οικοδομικής γραμμής, ο χώρος αυτός μπορεί να γίνει το προκήπιο ή ο παρόδιος ακάλυπτος χώρος (άρθρο 376 Π” 27/99 περί κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας).

7.4. Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Για όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά για κάθε σακούλα ή αντικείμενο καθώς και για σκουπίδια μη συσκευασμένα καταλλήλως, αντίστοιχα πρόστιμα.

8.3. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ.., εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων ή συμπιεστών, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα), ή χωρίς να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Για αστικά μη Ογκώδη Απορρίμματα «Οικιακού τύπου»
1. Εναπόθεση σακουλών έξω από κάδους, ή ακαθάρτων δοχείων 50€
2. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δένδρα ή ρίψη αυτών στο δρόμο και το πεζοδρόμιο 100€
3. Απόρριψη κάθε είδους οικιακού τύπου απορριμμάτων -υπολειμμάτων προϊόντων, σε κοινόχρηστους χώρους, αγροτικούς οδούς, κλπ 100€
4. Απαγορεύεται ρητά η ρίψη άλλων πλην των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά , μέταλλα) στους κάδους ανακύκλωσης 200€

3. ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
– Σε ολόκληρες περιοχές μέσα στον οικισμό της Π. Φώκαιας και σε οικισμούς της περιφέρειας έχουν αφαιρεθεί οι κάδοι μετά από διαμαρτυρίες δημοτών.
– Ποτέ (τα τελευταία χρόνια) Ο Δήμος δεν απολογήθηκε για την μη εφαρμογή τεχνολογιών ανακύκλωσης που προβλέπει το τοπικό σχέδιο που πληρώσαμε.
-Πληρώνουμε, κάθε χρόνο, με αναθέσεις εργολάβους για τα ογκώδη. Με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαμε νε έχουμε αγοράσει τον εξοπλισμό τους και να κάναμε την δουλειά αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας
– Υπάρχουν επόπτες καθαριότητας τους οποίους όσο και να έψαξα δεν τους βρήκα
– Αναφορικά με την διαχείριση των αιρετών αν/δημάρχων καθαριότητας, δεν αμφισβητούνται οι προθέσεις αλλά εκτιμώ ότι δεν μπορούν.
Θεωρήθηκε επιτυχημένη και αποτελεσματική αποκομιδή (βλ σχόλια στο Fb) η δημιουργία και λειτουργία νέων χωματερών φυτικών με προσμείξεις, μπαζών, ογκωδών κ.α στην χαράδρα της Π. Φώκαιας και στην παλιά χωματερή των Καλυβίων.

Επιγραμματικά βασικά στοιχεία για αποτελεσματική αποκομιδή.
1. Σχεδιασμός και εφαρμογή από επαγγελματίες.
Περιλαμβάνει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των απορριμμάτων και τοποθέτηση επαρκών κάδων και απορριμματοφόρων. Σε αιχμές θα οργανωθούν, με διαφάνεια, εργολαβίες με ιδιώτες
2. Ενημέρωση των δημοτών α) για τον ρυθμό αποκομιδής των δημοτών β) την υποχρέωση είτε να έχουν δικό τους κάδο (σε εφαρμογή του 7.2 του κανονισμού) είτε να οδηγούνται σε συγκεκριμένο σημείο κάδων κοντά στην οικία τους και γ) τις επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση.
3. Πρέπει να οργανωθεί έλεγχος από επαγγελματίες και να εφαρμοσθεί από υπαλλήλους της καθαριότητας οι οποίοι έχουν προσληφθεί ως τέτοιοι αλλά απασχολούνται σε γραφεία στο κεντρικό Δημαρχείο.
3. Υπεύθυνοι καθαριότητας να είναι στελέχη- υπάλληλοι του Δήμου. Οι αιρετοί να περιορισθούν στην παρακολούθηση του σχεδιασμού και να μη επεμβαίνουν.

ΥΓ. Τα παραπάνω είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο Δήμος σε προχωρημένες επεξεργασίες (διαλογή στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση, πράσινα σημεία, κομποστοποίηση, παραγωγή εδαφοβελτιωτικών) οι οποίες φέρνουν θέσεις εργασίας και έσοδα


Σημείωση Σύνταξης.Ο Ντίνος Χασάπης είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος για το πρόγραμμα του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών «Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου 3B για την καινοτομική παραγωγή Vita Green-Vita Green Plus, Εφαρμογή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση». Το πρόγραμμα λήγει  το 2021 με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από το Δήμο, χρηματοδοτείται από τον Δήμο Βάρης Βούλα Βουλιαγμένης με δεσμευτικές ρήτρες αποκλειστικότητας για το Παν/μιο και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και συνεπώς δεν έχουν βάση κάποια σχόλια που ακούγονται κατά καιρούς, πως δηλ οι συνεχείς παρεμβάσεις του Ντίνου Χασάπη στο ζήτημα των απορριμμάτων του Δήμου μας, έχουν σκοπό την εξασφάλιση, από πλευράς του, οικονομικών συνεργασιών.

Α.Ξ.

 

 

Categories