Οριστική απόφαση του Πρωτοδικείου για την έδρα της Μαρίας Κοντού στη Κοινότητα Καλυβίων.

Οριστικοποιήθηκε η έδρα της Μαρίας Κοντού στη Κοινότητα Καλυβίων μετά την 11690/2019 απόφαση του Πρωτοδικείου που προέκυψε από ένσταση που είχε υποβάλλει ο Γιάννης Κοκτσίδης  κατά της πρώτης απόφασης ανακήρυξης των Κοινοτικών Συμβούλων Καλυβίων με την οποία ισοφήφισε με την Μαρία Κοντού με 231 ψήφους και εκείνος έχασε την έδρα κατόπιν κλήρωσης.

Ο λόγος της που υπέβαλε ένσταση ο Γιάννης Κοκτσίδης, ήταν πως σύμφωνα με το αντίγραφο πρακτικού που επιδόθηκε στον Δήμαρχο και είδε το φως της δημοσιότητας, πριν την έκδοση της απόφασης, εφέρετο να λαμβάνει 250 φήφους, κάτι το οποίο ήταν και το βασικό επιχείρημά του.

Το δικαστήριο όμως συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα απέρριψε την ένσταση και συνεπώς η Μαρία Κοντού διατηρεί την έδρα της στο Κοινοτικό Συμβούλιο Καλυβίων

Categories