Σήμερα 16/9, η πρώτη συνεδρίαση της Κοινότητας Καλυβίων. Live μετάδοση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Προς τους Συμβούλους κ.κ.:
1. Γκιούλη Ευγενία
2. Φλωρίδης Βασίλειος
3. Αθανασόπουλος Αλέξανδρος
4. Κατσούλη Σταματίνα
5. Γιαννούλα Κυριακή
6. Κολαξής Γεράσιμος
7. Ζουγανέλης Νικόλαος
8. Γιαννακού-Ευσταθίου Ευγενία
9. Κοντού Μαρία
10. Γαλλιός Αντώνιος
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην πρώτη δημόσια τακτική συνεδρίαση την 16/09/2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην Κοινότητα Καλυβίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δήμου
Σαρωνικού), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης επί αίτησης με αρ.πρωτ. 13892/14-8-19 του Κώτση Χρήστου.περί
ονομασίας οδού.
3. Λήψη απόφασης επί αίτησης με αρ.πρωτ. 10899/14-8-19 της Τσούμα Πηνελόπης
περί ονομασίας οδού.
4. Συζήτηση για την εγκατάσταση και λειτουργία της Νέας Αρχής στην Κοινότητα
Καλυβίων Θορικού
5. Συζήτηση – προτάσεις για θέματα που απασχολούν την Κοινότητα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας
Καλυβίων Θορικού
Χρήστος Ράπτης
Κοινοποίηση:
1. Δήμαρχο Σαρωνικού
2. κ.κ Αντιδημάρχους Σαρωνικού

Η Συνεδρίαση θα μεταδοθεί live από τον Οδ. Μανουσαρίδη (Στο FORUM) για λογαρισμό του paraktios.gr, στα πλαίσια της γνωριμίας με τα νεα Κοινοτικά Συμβούλια και φυσικά εφόσον εξασφαλισθεί κατά την έναξη της συνεδρίασης, η έγκριση του Συμβουλίου για την βιντεοσκόπηση και ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Categories