Συνεδρίαση της 17/10/19 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικου. Live videos

Ενημέρωση Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ για τα κενά σε Εκπαιδευτικούς που υπάρχουν στα Σχολεία του Δήμου Σαρωνικού. Οι απόψεις  των Δημοτικών Συμβούλων (στην αρχή του video). Συμφωνία όλων των πλευρών του ΔΣ υιοθετώντας την πρόταση της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ για άμεσες κινητοποιήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ LED

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων κατανάλωσης και χρέωσης.

Ανακριβής η καταγραφή των φωτιστικών που υπήρχαν στην αρχική μελέτη. Αποκαλύψεις Φιλίππου που θα συζητηθούν πολύ και θα επιφέρουν έντονες αντιδράσεις από πλευράς Σωφρόνη.

Ερωτήματα και ΕΔΕ για το τι έγιναν οι λάμπες που αντικαταστάθηκαν  κατά την τοποθέτηση των λαμπτήρων led δηλώνει ο Π. Φιλίππου.

Επαναδιαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει ο Φιλίππου και ζητα  την αναθεώρηση της σύμβασης από τον Εργολάβο

Καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο που είχε επιλεγεί από Σωφρόνη. Αρνείται να παραιτηθεί ο Σύμβουλος

O Γ. Σωφρόνης ζητά να έρθει το θέμα σε κανονική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης

Δηλώσεις Τσιγαρίδα και Ερώτηση Γαλανοπούλου.

Απόψεις του Αντιδημάρχου Γ.Κυριακόπουλου

Τοποθέτηση Γ Σωφρόνη για LED και σχετικά με την επιστολή στον Πατούλη στην οποία αναφέρθηκε ο Φιλίππου.

Οι λάμπες led που αγοράζονταν από τον Δήμο, δεν έχουν καμία σχέση με τα φωτιστικά σώματα led που τοποθετούνται.

Διευκρινίσεις Σωφρόνη σε ότι αφορά τον τρόπο αποπληρωμής στον Ανάδοχο του έργου που προβλέπει η σύμβαση.

Μηνύσιμα πολλά απ όσα ακούστηκαν από Φιλίππου.

Πρόταση δημιουργίας διαπαραταξιακής επιτροπής για την διερεύνιση του θέματος ζητάει ο Γ Σωφρόνης.

Ανάγνωση από Φιλίππου της επιστολής Σωφρόνη προς Πατούλη σχετικά με τα φωτιστικά.

Διάλογος Φιλίππου-Σωφρόνη για τον κλαδοτεμαχιστή

video1


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Επανεξέταση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης
ογκωδών και στερεών αποβλήτων των ΔΕ Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».

2. Επανεξέταση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες παραλαβής και διαχείρισης
ογκωδών και στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού.

Τα δύο πρώτα θέματα της ΗΔ που αφορούν σε συμβάσεις με ιδιώτες για την αποκομοδή ογκωδών (δεύτερη φορά που επανέρχονται προς συζήτηση και έγκριση) συναντούν και πάλι την αντίδραση των μειοψηφιών του Συμβουλίου. Οχι της Γαλανοπούλου, Όχι Τσιγαρίδα.

Τελικά, πάλι απορρίφθηκαν οι προτάσεις.

video2

VIDEO 3 (Το τέλος της συζήτησης και η ψηφοφορία για τα θέματα 1 και 2) .

 


 

VIDEO4 Η Συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων της ΗΔ (Θέμα 3- θέμα 17)

 

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 218.561,30€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο
«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών
4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 31.993,65€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο
«Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου
Σαρωνικού»
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών
5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.040,97€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο
«Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών
6. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή
Ελέγχου Παιδικών Χαρών.
Εισηγητής: αρ.πρωτ.432/4-9-2019 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α.
7. Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της εργολαβικής σύμβασης για την περαίωση των
εργασιών του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών του Δήμου
Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
8. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ.
Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
9. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα του γηπέδου ΔΔ Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
10. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « Επιχορήγηση
των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού
πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» του βρεφονηπιακού
σταθμού «Νέα Δομή Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλυβίων» και του παιδικού σταθμού «Νέα
Δομή Παιδικός Σταθμός Λαγονησίου» στην Κοινότητα Καλυβίων.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
11. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ 3935/23-12-2016
απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού», με κωδικό ΟΠΣ
5002642, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό της πράξης και ως προς τον
αριθμό των στελεχών.
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
12. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης της νομιμοποίησης της εκπροσώπησης του Δήμου στα
πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω
λήξης των νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31η
/8/2019.
Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία
13. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων
(άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
14. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη
συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
15. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων
αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων (άρθρο 7 του
Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 194-199 Ν.3463/2006).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
16. Λήψη απόφασης για ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με την καταστροφή
αντικειμένων που δεν έχουν αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
17. Λήψη απόφασης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Categories