Αιολικό Πάρκο 24,3 MW με 27 ανεμογεννήτριες προβλέπει η τροποποιημένη ΜΠΕ για το Πάνειο όρος.

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με α.π.: Φ668-480-10 ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 24,30 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. στη θέση “ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ” στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής. Καθώς το τελευταίο καυτό θέμα της επικαιρότητας στο Δήμο Σαρωνικού αποτελεί το έργο για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αιολικό Πάρκο 24,3 MW με 27 ανεμογεννήτριες προβλέπει η τροποποιημένη ΜΠΕ για το Πάνειο όρος..