Από 43 μέλη απαρτίζεται η νέα Επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικου.

Με την υπ αρ 221 /23.10.19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε  43/μελής Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αποτελείται από 32 εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και 11 Δημότες που προέκυψαν μετά από κλήρωση.

Δείτε το σχετικό video που ξεκινάει από το σημείο της συζήτησης του σχετικού θέματος

Categories