Δημήτρης Παπαχρήστου ο Πρόεδρος της Β θμιας Σχολικής Επιτροπής με Αντιπρόεδρο δημότη, τον Μάνθο Μπούσουλα

Με την 212/23.10.19 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ώρισε 15/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με τις προτάσεις του Δημάρχου, των λοιπών παρατάξεων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Δήμου Σαρωνικού και της μαθητικής κοινότητας.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Παπαχρήστου Δημήτριος
Κατά Πλειοψηφία Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Μπούσουλας Μάνθος. 

Είναι η πρώτη φορά που Δημοτική Αρχή, εμπιστεύεται διοικητική θέση σε μη Αιρετό εκμεταλλευόμενη φυσικά την τροποποίηση που προηγουμένως είχε ψηφίσει το ΔΣ και αφορούσε τη συστατική πράξης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού ως προς το άρθρο 3 Διοίκηση το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
3. Διοίκηση: Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη , ως εξής:

– Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους,

– Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων,

– έναν (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

– Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης

– Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται στο ήμισυ της θητείας της Δημοτικής Αρχής.

Δείτε το σχετικό video που ξεκινάει με τη συζήτηση του θέματος για την εκλογή του ΔΣ της Β βάθμιας επιτροπής

 

 

Categories