Μαρία Γκίνη και Χρήστος Γκίνης στο “τιμόνι” της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αβαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού

Με την 211/23.10.19 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ώρισε 15/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με τις προτάσεις του Δημάρχου, των λοιπών παρατάξεων, της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Δήμου Σαρωνικού Πρόεδρος του Δ.Σ. η κ. Γκίνη Μαρία Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μαρία Γκίνη και Χρήστος Γκίνης στο “τιμόνι” της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αβαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού.