Το “κουφάρι” της Π. Φώκαιας παίρνει το δρόμο της Αξιοποίησης μετά το Δημοτ Συμβούλιο της 30/10/19 -live videos

Το “κουφάρι” της Π. Φώκαιας παίρνει το δρόμο της Αξιοποίησης μετά το σημερινό Δημοτικό  Συμβούλιο (30/10/19) καθώς εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη  δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή και αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού»

Το έργο πρόκειται να υποβληθεί προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή / και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο
«Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».

Την εισήγηση την έκανε ο Αντιδήμαρχος Γ.Κυριακόπουλος και έγινε δεκτή απ όλες τις πλευρές του ΔΣ. Λευκό ψήφισε η Τάνια Γαλανοπούλου

Πριν τη συζήτηση του θέματος η Τάνια Γαλανοπούλου διάβασε καταγγελία του ΚΚΕ σχετικά με δολοφονική -όπως τόνισε-επίθεση που έγινε εναντίον μέλους του ΚΚΕ στο Γέρακα Αττικής την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. (Η καταγγελία έχει ήδη δημοσιευθεί σε προηγούμενη ανάρτηση του Paraktios εδω

Επίσης και ο Χρήστος Τσιγαρίδας αναφέρθηκε σε ένέργειες ενημέρωσης που έχει κάνει σχετικά με το ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ και ζ;hτησε να έρθει το θέμα σε ΕΚΤΑΚΤΟ Δ Σ (Δείτε τα πρώτα λεπτά του video 1)

Ο ΓΓ του Δήμου απαντώντας ενημέρωσε, ότι την Τρίτη θα υπάρξει συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής παρουσία και της Δημοτικής Αρχής του Λαυρίου.

Δείτε τα live videos του paraktios.gr που κάλυψε τη συνεδρίαση

video 1

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/419198262308665/

video2

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/428532637736934/

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
( Ο λόγος του κατεπείγοντος είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για χρηματοδότηση του έργου
«Ανακατασκευή και αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Παλαιάς
Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, είναι 31-10-2019 )
Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει
στο Δημοτικό κατάστημα την 30η
Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
14:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή και
αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού»
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
2.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή και αποπεράτωση
Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του
Δήμου Σαρωνικού» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. πρόσκληση V στον άξονα
προτεραιότητας «Ανέγερση ή / και αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο
«Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»(ΑΔΑ : ΨΚ27465ΧΘ7-Η7Θ) και
αποδοχή των όρων χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Καλύβια 29 -10-2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

Categories