6/11-Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 6η ΝOEMBΡΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2019.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών.

  1. Τακτοποίηση οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την Α.Α.Δ.Ε. για αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την 1423/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  1. Λήψη απόφασης περί αλλαγής εκπροσώπησης στους πέντε (5) τραπεζικούς λογαριασμούς ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και τηρούνται στην τράπεζα EUROBANK EFG με δικαιούχο το Δήμο Σαρωνικού.

Εισηγητής: Ταμειακή Υπηρεσία

  1. Έγκριση γενομένων δαπανών.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου Προμηθειών

 

                                                                                             Καλύβια 1 -11-2019

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

 

            ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Categories