21/11-Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σαρωνικού

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω link:

http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=councils-meetings&itemid=5681

 

Categories