Και δεύτερο δημοτικό συμβούλιο στις 20/11

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 20η ΝOEMBΡΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα TETAΡΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότηση ποσού 520,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών της γ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

  1. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για τη πολεοδόμηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» – η από 09.07.03 σύμβαση με την Κ. Αναβύσσου.

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  1. Ορθή επανάληψη της 199/2019 απόφασης περί «Λήψης απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ 3935/23-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού», με κωδικό ΟΠΣ 5002642, ως προς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό της πράξης και ως προς τον αριθμό των στελεχών.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

  1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

  1. Γνωμοδότηση περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  1. Λήψη απόφασης επί αίτησης Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Λαγονήσι» περί παραχώρησης χώρου.

Εισηγητής: αρ. πρωτ. 18316/5-11-2019 αίτηση συλλόγου

  1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαρωνικού στο Δίκτυο πόλεων για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Εισηγητής: αρ. πρωτ. 16765/9/10-2019 έγγραφο του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

  1. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων καθώς και της τελετής βράβευσης μαθητών και αθλητών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ

  1. Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο «ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση» με αφορμή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-9-2019).

Εισηγητής: αρ. πρωτ.18430/7-11-2019 έγγραφο του ΚΕΘΕΑ

 

Καλύβια 15 -11-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Categories