20/11-Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 20η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018

του Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή – Οικονομική Υπηρεσία -Ορκωτός Λογιστής.

 

Καλύβια 15 -11-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

 

Categories