Η Ειδική συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 – video

Με ‘ΛΕΥΚΟ’ από τις παρατάξεις Φιλίππου και Τσιγαρίδα, ‘ΟΧΙ’ από Γαλανοπούλου και ΝΑΙ από παράταξη Σωφρόνη ψηφίστηκαν  πεπραγμένα και Ισολογισμός 2018.

Τα ανείσπραχτα ποσά, στο επίκεντρο των διαλόγων

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕς: Αν συνεχίζουν να αυξάνονται, θα είναι τροχοπέδη στα οικονομικά του Δήμου

Ολο το “ρεζουμέ” του σκεπτικού της ψηφοφορίας, στο σημείο  2″13 hr του δεύτερου video με την εισήγηση του Δημάρχου, μέχρι το τέλος

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/814191912352535/

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/804388559996491/

Categories