Δ.Τ Δήμου Σαρωνικού-Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδρίασε χτες 21/11 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέματα τη γνωμοδότηση αφενός επί του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Σαρωνικού, αφετέρου επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2020.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμητρα Ράπτη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Κυριακόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Χρήστος Γκίνης, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Νίκος Πουλόπουλος, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων Χρήστος Ράπτης, ο δημοτικός σύμβουλος Βαγγέλης Ζεκάκος, καθώς επίσης 19 Σύλλογοι του Δήμου και 9 πολίτες.

Βάση για τη συζήτηση επί του τεχνικού προγράμματος αποτέλεσαν οι αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων, ενώ για τον προϋπολογισμό το προσχέδιο εσόδων – εξόδων από το Τμήμα Προϋπολογισμού του Δήμου.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία του έργου της αποχέτευσης, για το μείζον θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων, για τη διαχείριση των παραλιών και για το θέμα που έχει προκύψει στη Σαρωνίδα με το Κτηματολόγιο, ενώ συζητήθηκαν προτάσεις και απόψεις τόσο των εκπροσώπων των Συλλόγων, όσο και των πολιτών που όλες αφορούσαν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και τα μεγάλα έργα υποδομής.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σαρωνικού

Categories