13-12-2019. Νέα ημερομηνία εκδικάσεως ενστάσεων για τη Σαρωνίδα. Το υπόμνημα που προτείνει ο Δημος στους κατοίκους

Νέα ημερομηνία εκδικάσεως ενστάσεων για τη Σαρωνίδα (προσοχή: εμβόλιμη ημερομηνία 13-12-2019)

Το συνημμένο σχέδιο υπομνήματος θα χρησιμεύσει ως βάση για όλους τους πολίτες κατά τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσαρμόσουν το σχέδιο του υπομνήματος στη δική τους περίπτωση, συμπληρώνοντας στα κενά τα στοιχεία που απαιτούνται (προσωπικά στοιχεία, συμβόλαια, τοπογραφικά κλπ).
Παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν περαιτέρω τους δικούς τους συμβούλους (δικηγόρο, πολιτικό μηχανικό) για τυχόν προσθήκες ή βελτιώσεις.

υπόμνημα

υπόμνημα

πινακιο 4

Categories