Ο συνοπτικός προυπολογισμός του 2020 που θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Σαρωνικού, την Παρασκευή

Αυτό είναι το συνοπτικό σχέδιο προυπολογισμού που θα συζητηθεί στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, την Παρασκευή 20/12, σύμφωνα με την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο λογαριασμός 32 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών ύψους 9,6εκ eur), αναμένεται να είναι ένα από τα “ζεστά” θέματα της συνεδρίασης

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Categories