Σε εταιρεία εξωτερικών συμβούλων αναθέτει ο Δήμος Σαρωνικού την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων.

Στο ποσό των 24500 ευρ (με απ΄ευθείας ανάθεση) ανέρχεται η δαπάνη ως αμοιβή στην Εταιρεία ME.C.I (Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας κλπ) που θα καταβάλει ο Δήμος Σαρωνικού για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου.

Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η διεκδίκηση κονδυλίων από πόρους Κρατικών η Κοινοτικών Επενδυτικών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτης της υπηρεσίας, καθώς το Ανθρώπινο Δυναμικό του Δήμου δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό σε τέτοια θέματα.

Πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

 

Categories