Σε εξέλιξη η κόντρα Δήμου Σαρωνικού και ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ

Άκαρπες οι προσπάθειες συνεννόησης Δήμου Σαρωνικού και ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ για να βρουν κοινές λύσεις στο πρόβλημα που έχει προκύψει και δημοσιοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11/12/19 (δείτε ΕΔΩ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου,

“Η ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ κατέφυγε στη κατάθεση και δημοσιοποίηση των προτάσεων της γιατί αφ ενός η συνάντηση του Σωματείου με την σημερινή Διοίκηση του Δήμου που έλαβε χώρα στις 22-12-2019 απέβη άκαρπη και αφ ετέρου μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση στις παραπάνω προτάσεις της οι οποίες κατατέθηκαν αρμοδίως στις 24-12-2019,με αρ.πρωτ 21396. Το Σωματείο μας παρ όλα αυτά κάνει γνωστό ότι δεν επικροτεί και δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε διαμάχες αλλά εάν οδηγηθεί με υπαιτιότητα της σημερινής Διοίκησης του Δήμου σε αδιέξοδο, θα διεκδικήσει σθεναρά αυτά που τις ανήκουν, αφού διαθέτει όλες τις δυνάμεις ,τα τεκμήρια και τα πειστήρια έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο της ,την μακροχρόνια διαδρομή και προσφορά της ,στα αθλητικά δρώμενα της περιοχής”.

Σημείωση Paraktios: Η παρούσα ανάρτησή μας, αποστέλλεται και στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Νίκο Πουλόπουλο, για να έχουμε τις απόψεις του Δήμου , είτε γραπτώς είτε σε συνάντησή μας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας.

Ακολουθεί το έγγραφο πού στάλθηκε στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡ ΠΡΩΤ:684
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ:23-12-2019

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ-ΚΛ.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΥ

Η ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ στα πλαίσια μιας γόνιμης και ειλικρινούς συνεργασίας με το Δήμο Σαρωνικού προχωρεί σήμερα στην κατάθεση των προτάσεων της που αφορούν τά Κλ.Γυμναστήρια-γήπεδα που χρησιμοποιεί το Σωματείο μας. Ο χαρακτηρισμός ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ” μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και μάλιστα επικροτούμε την κίνηση αυτή ,αφού στα
γήπεδα μας αθλούνται όλα αυτά τα χρόνια παιδιά από τις περιοχές της Αναβύσσου ,Π Φώκαιας, και Σαρωνίδας.

Κεφ.1 Υποδομές
1 α Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού κατασκευής-επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων με την προσθήκη (είχε παραληφθεί) της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ και για έργα πού έχουν προταθεί από το Σωματείο μας.

2 α Κατασκευή και τοποθέτηση συστήματος ψύξης-θέρμανσης στα δύο(2) κλ.Γυμναστηρίων από ιδίους πόρους του Δήμου .Το ποσό αυτό θεωρούμε ότι εξισορροπεί την δαπάνη του ποσού 40.000 ευρώ που κατέβαλλε το ίδιο το Σωματείο για την κατασκευή μέρους του κλ.γυμναστηρίου Μπάσκετ _Βόλεϊ καθώς και την κατασκευήν του παρκέ-πάγκων παικτών-μπασκετών- ηλεκτρικού πίνακα με τα παρελκόμενα καθώς και των αποδυτηρίων.
3 α .Η συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων που μέχρι σήμερα γίνονταν από το Σωματείο μας θα καλύπτεται πλέον από το Δήμο.

Κεφ.2 Σύμβαση- Συμφωνητικό.
2 α .-Το Συμφωνητικό παραχώρησης το οποίο έληξε το έτος 2015 μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου αφού η προηγούμενη Δημοτική αρχή δεν επιθυμούσε την καταγγελία ,λαμβάνοντας υπ οψη της ότι η ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ αποτελούσε ένα μεγάλο και υγιές Σωματείο που εκπλήρωνε στο έπακρο τους σκοπούς και τους στόχους του καταστατικού ίδρυσης της.
2β.Η Αθλητική ιδιότητα της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ θα της παρέχει το δικαίωμα χρήσης όλων των γηπέδων καθώς και του προγραμματισμού των ωρών και ημερών άθλησης των τμημάτων.
.Ο Δήμος φυσικά θα διατηρεί το δικαίωμα χρησιμοποίησης των γηπέδων κατόπιν συνεννοήσεως με την ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ

Κεφ 3. Δαπάνες
3 α . Οι δαπάνες καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης δεν θα συνεχίσουν να βαρύνουν το Σωματείο αλλά το Δήμο.
3β.Η ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ προκειμένου να έχει το δικαίωμα της διεξαγωγής επίσημων αγώνων πρωταθλημάτων κατέβαλλε το ποσό των 7.000 ευρώ για την νομιμοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών
.-Εκ μέρους του Δήμου θα πρέπει να αναληφθεί η υποχρέωση προς το εργολάβο κατασκευαστή της εξόφλησης του ποσού των 100.000 ευρώ που έχει επιδικασθεί στην ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ με την υπ αριθμ…….απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών άλλως ο εργολάβος κατασκευαστής θα προβεί στην εκποίηση του παραπάνω κλ.Γυμναστηρίου.

Κεφ.4 Συνένωση ομάδων μπάσκετ
4 α .-Η απόφαση του Δ.Σ της ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ για τη συνένωση όλων των ανδρικών ομάδων μπάσκετ σε μια και μόνη ομάδα με όλα τα οφέλη που προκύπτουν για το Δήμο αλλά και για τα αθλητικά σωματεία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βρήκε ανταπόκριση. Ίσως είναι μια πρόκληση για τη νέα Διοίκηση του Δήμου αφού εξετάσει το τι ισχύει στους γειτονικούς δήμους να ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή, λύνοντας ταυτόχρονα το “μεγάλο” πρόβλημα στέγασης.

ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ

Categories