ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Έκδοση 2018

Το παρόν εγχειρίδιο εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (από κοινού με τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Η παρούσα έκδοση, με την οποία επικαιροποιείται η έκδοση του 2014, αποτελεί μέρος μιας σειράς νομικών εγχειριδίων που εκδίδονται από κοινού από τον FRA και το Συμβούλιο της Ευρώπης

Χρήστος Γιακουμόπουλος
Γενικός Διευθυντής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης

Giovanni Buttarelli
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Michael O’Flaherty
Διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πατήστε επάνω στη φωτο

 

 

Categories