Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εκλογών του ΝΑΟ Π.Φώκαιας «Ο Πυθέας»

Μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΝΑΟ ΠΥΘΕΑ την 21/1/2020 αποφασίστηκαν :

 

Γενική συνέλευση του σωματίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 1200 το πρωί.

 

Με θέματα :

·      Aπολογισμός πεπραγμένων τριετίας

·      Οικονομικός Απολογισμός

·      Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής – Εκλογές για νέο ΔΣ και νέα Ελεγκτική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στις 1200.

 

Στη Γενική συνέλευση και στις εκλογές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη μέχρι την ημέρα της Γενικής συνέλευσης.

 

Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 2300 ηλεκτρονικά στο e-mail naopytheas@gmail.com

 

Για το ΝΑΟ Πυθέα

Κώστας Κυριακάκης                                           Σπύρος Πέννας

Πρόεδρος                                                              Γενικός Γραμματέας

Categories