Από 26/2 η πλατφόρμα για τις 24-48 δόσεις στην εφορία

Στις 26 Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υπαγωγή στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων για οφειλές στην εφορία.

Όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές, οι οποίες, κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί, αλλά και όσες έως τις 26 Φεβρουαρίου είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 -24 δόσεων.

Για τη μεταφορά στις 24 – 48 δόσεις, ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να ρυθμίσει το υπόλοιπο των δόσεων σε 24 από 12 που είχε τώρα.

Με το νέο σχήμα της πάγιας ρύθμισης, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

efsyn.gr

Categories