5/2-3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 5η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το πρωτόκολλο κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας 41,6 χλμ. Αθηνών – Σουνίου Λαγονήσι (τσιμεντένια γλύστρα) της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών και Αν. Αττικής –Τμήμα Αιγιαλού.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα του ναυαγίου «ORIA»

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης περί διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου που θα στεγαστούν Δημοτικές Υπηρεσίες στην Κοιν. Καλυβίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σαρωνικού.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.

Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

  1. Λήψη απόφασης τακτοποίησης οφειλών του Δήμου Σαρωνικού προς την Α.Α.Δ.Ε. λόγω επιβολής προστίμου από την Λιμενική Αρχή.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού

  1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγητής: αρ.πρωτ.2131.16/3969/2019 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σαρωνικού

  1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής για θέματα που αφορούν την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, για το έτος 2020.

Εισηγητής: αρ.πρωτ.2131.16/3969/2019 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σαρωνικού

  1. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2020.

Εισηγητής: αρ.πρωτ.2131.16/3969/2019 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σαρωνικού

  1. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Αποκριάς έτους 2020.

Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Καλύβια 31 -1-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ

 

Categories