Αντιδήμαρχος Σαρωνικού ο Δημήτρης Παπαχρήστου

Ο Δημήτρης Παπαχήστου που μας εκπλήσσει συνεχώς με την αστείρευτη ενεργητικότητά του, από χθές βράδυ είναι Αντιδήμαρχος (άμισθος) του Δήμου Σαρωνικού. Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Π.Φιλίππου δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτο το δικαίωμα που του δίνει πρόσφατη τροποποίηση σχετικής διάταξης του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και να μην δικαιώσει τις προσπάθειες για όλο και περισσότερη προσφορά στον τόπο μας του νεαρού αυτοδιοικητικού και μάλιστα με αρμοδιότητες που πιστεύουμε πως του πάνε “γάντι”.

Συγχαρητήρια Δημήτρη και καλή επιτυχία!

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ. Παπαχρήστου

1. Αρµοδιότητες σε θέµατα του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Ανάπτυξης του ∆ήµου, ως επίσης και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης
2. Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, έρευνας, τεχνολογίας και εν γένει την ποιότητα ζωής
3. Αρµοδιότητες σε θέµατα συµβουλευτικής αγωγής και δράσεις νεολαίας, το τοπικό συµβούλιο νέων, των θεµάτων νεολαίας, το συµβούλιο πρόληψης παραβατικότητας.
4. Αρµοδιότητες σε θέµατα απασχόλησης, εθελοντισµού, δια βίου µάθησης και θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας Ανοικτού ∆ηµοτικού Πανεπιστηµίου Σαρωνικού.
5. Την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο κο Κυριακόπουλο Ιωάννη.
6. Αρµοδιότητες σε θέµατα πολιτισµού και τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του ∆ήµου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία µε την και εντεταλµένη δηµοτική σύµβουλο, κα Γκίνη Μαρία.
7. Την τέλεση πολιτικών γάµων.
8. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

 

Categories